PRETEKY

Termínová listina projektu Hľadáme olympijských víťazov organizovaného Slovenskou Kanoistikou, Sekciou divokých vôd pre rok 2017

Zverejnené: 1.7.2017

Pč.

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

1. 7.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina DUŽA
2. 14.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina ŽKVŽA
3. 14.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Bratislava UKBA
4. 15.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina ŽKVŽA
5. 21.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina ŽKVŽA
6. 21.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
7. 23.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Košice UVLKO
8. 24.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina DUŽA
9. 25.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina SOKŽA
10. 28.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 D. Kubín ŠKPDK
11. 29.7. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Košice UVLKO
12. 4.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina SOKŽA
13. 4.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
14. 4.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Bratislava ŠKPBA
15. 5.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Košice UVLKO
16. 11.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 D. Kubín ŠKPDK
17. 11.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina DUŽA
18. 11.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Bratislava ŠKPBA
19. 15.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
20. 16.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
21. 17.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Čunovo ŠKPBA
22. 18.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina DUŽA
23. 18.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Bratislava UKBA
24. 25.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Žilina DUŽA
25. 25.8. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
26. 9.9. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Zvolen TUZV
27. 15.9. Hľadáme olympijských víťazov 2017 Bratislava UKBA
28. 22.9. Hľadáme olympijských víťazov 2017 D. Kubín ŠKPDK