Projekt Slovenskej kanoistiky

Slovenská kanoistika prichádza s projektom Hľadáme olympijských víťazov, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Deti od 5 do 12 rokov sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť.

Kanoistické kluby a oddiely sú útvary, ktorých trénerský, priestorový a materiálny potenciál bol v tejto oblasti využívaný s výraznými rezervami. Projekt má celoslovenskú pôsobnosť a ambíciou Slovenskej Kanoistiky je do práce s najmladšími adeptami kanoistiky zapojiť maximálny počet  oddielov a klubov. Dlhodobým cieľom projektu je poskytnúť rodičom tú možnosť, že v každom kúte Slovenska nájdu v prípade záujmu „kajakársku prípravku“ práve pre svojho potomka a práve vo svojom regióne. Organizovaním nenáročných súťaží pre všetkých záujemcov v tomto vodáckom športe im dá možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi priamo formou súťaže.

Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v kanoistike rozpracovaná na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiadúce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku.

Zaradené v Uncategorized | Komentáre vypnuté na